ความลับของมัมมี่

Posted: พฤศจิกายน 13, 2012 in Uncategorized

รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง.32101
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์คเชนทร์ กองพิลา
รายวิชาที่เกี่ยวของ วิชาประวัติศาสตร์สากล รหัสวิชา ส.32170
อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์อรวรรณ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1. มัมมี่มาจากคำว่าอะไร และมีความหมายว่าอย่างไร
2. มัมมี่มีกี่ประเภท อะไรบ้าง
3. วิธีการทำมัมมี่มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
4. ผู้ที่คิดค้นวิธีรักษาศพไม่ให้เน่าเปื่อย คือใคร
5. วิธีการทำมัมมี่อย่างละเอียด มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

โฆษณา